Renaults bilmodeller

Före 1947 hade Renault ingen specifik bilmodell även om företagets ägare, Louise Renault, besökt Henry Ford och hans bilfabrik i Detroit för att hämta inspiration från hans löpande band-teknik. Redan under första världskriget ställde Renault om stora delar av sin produktion till krigsmateriel som pansarbilar, stridsvagnar och lastbilar. Som vi redan nämnt allierade sig Renault senare med tyskarna under andra världskriget vilket ledde till att den franska staten övertog ägandet av fabrikerna efter krigsslutet. Än idag äger den franska staten ungefär 20% av aktierna i företaget.

1947 lanserades Renaults första egentliga bilmodell, den så kallade 4CV. 4CV var en liten och kompakt bil med tydlig inspiration från tyska Volkswagen. Denna modell är fortfarande oerhört populär och visas då och då på olika bilträffar. Modellen var så populär att man fortsatte tillverka den ända från till 1961.

Tidiga sportbilar och personbilar

Företaget valde tidigt att ägna sig åt framför allt sportbilar. Detta märks än idag. Renault har flera kända förare i sitt stall i Formel 2 och finns även med i världseliten bland rallycross-bilar. Den första renodlade sportbilen för allmänheten tillverkades 1959. I Europa gick modellen under namnet Floride medan den i de engelsktalande länderna gick under namnet Caravelle.

Tillverkningen av sportbilar fortsatte parallellt med en allt större tillverkning av vanliga personbilar. 1961 lanserades välkända och uppskattade Renault 3 och den lite mer utrustade Renault 4, också kallad ”Laban” av den breda allmänheten. Tillverkningar av bilar i den här serien, som slutade med Renault 30, pågick fram till 1985.

Mellan 1984 och 1990 tillverkades inga välkända personbilar av företaget. Anledningen till detta var en djup ekonomisk kris som inträffade 1984 då man gick back med över 12 miljarder, en hisnande summa redan på den här tiden. Denna ekonomiska kris innebar att man drog sig ur flera samarbeten som etablerats under 70- och 80-talen. Bland annat sålde Renault samtliga aktier i amerikanska bilföretag och drog sig helt undan från marknaden i USA. Istället fokuserade man på Europa.

1984 lanserades också Renault Espace som under den tiden var en av världens största familjebilar. Modellen blev dock aldrig någon hit. Det stora genombrottet kom när man, på nytt, valde att satsa på småbilar. Det var modellen Clio som blev rättningen när den släpptes år 1990. Efter Clio har företaget fortsatt satsa på personbilar som Mégane, Laguna och Scénic. Tillverkningen av modellen Kangoo gjorde också att Renault blev populära bland framför allt småföretagare.

Moderna sportbilar

Bland de moderna sportbilarna tillverkade av Renault återfinns bland annat Alpine. Denna modell tillverkades först av ett separat företag med namnet Alpine som köptes upp av Renault i början av 1970-talet. Bilmärket försvann sedan men Renault fortsatte att tillverka sportbilar under namnet Renault Alpine.

Den allra senaste, välkända, sportbilsmodellen för privatpersoner är den omtvistade roadstern Renault Sport Spider som tillverkades mellan 1996 och 1999. Just den här modellen blev aldrig någon hit med försäljningssiffror, mellan ca 1500 och 1900 bilar totalt beroende på källa. Det betyder att den här modellen kan bli ett framtida samlarobjekt för den som uppskattar dess utseende och som klarar av det faktum att den är rysligt törstig trots att bilen bara är tvåsitsig.