Om klubben

Kort historik, Club Renault 15/17 Suède

Klubben idag
Artiklar
Träffkalender
Bilder
I Garaget
Anslagstavla
Länkar
Boutique
Reservdelar
Coupébladet

Renaultmodellerna R15 och R17 presenterades 1971, och de första bilarna nådde Sverige 1972. Sista årsmodellen som togs in till Sverige av Svenska Renault var 1975. I Frankrike fortsatte produktionen ända till efterträdaren Fuego introducerades ca 1980.
R15 och R17 samt Fuego är sportcoupémodeller och de för traditionen vidare från 60-talsmodellerna Floride och Caravelle. I dag har Mégane Coupé och senast Mégane CC tagit vid som Renaults coupémodell.

Intresset för Renault modellerna R15 och R17 fanns hos enskilda redan under senare delen av 70-talet. I början av 80-talet blev allt fler intresserade och man började på flera håll i landet fundera på om det var dags att organisera sig.
Bilarna, som aldrig varit vanliga i Sverige, sågs allt mer sällan på vägarna och det började bli svårt att finna vissa reservdelar till modellerna. Renaults ansvar för att hålla ett reservdelslager upphörde i och med att 10 år nästan förflutit sedan produktionen upphörde av de modeller som importerats till Sverige. Många faktorer talade för att intresserade av dessa bilar behövde samlas för att lösa gemensamma problem och för att odla sitt intresse.

1983 annonserade blivande ordföranden Jan Karlsson efter medlemmar i de etablerade Renault-klubbarna (Club 4CV och Club Renault Traction Arrière) och första utskicket till 50 ägare gick ut julen samma år. Ett register kallat "Club 15/17 - register" var startat.

Lördagen den 26:e januari 1985 bildades Club Renault 15/17 Suède i Stockholm, i samband med Stockholms Bilsalong.

Redan i augusti 1984 ordnades den första träffen "Smålandsrundan", men den första riktiga klubbträffen blev en P-platsträff i samband med Bilsports Customshow på Elmia i Jönköping 1985.

Klubbtidningarna Nyheter & Annonser samt CoupéJournalen tar form. Den första är ett enklare blad som kommer ofta under året, den senare en gedignare tidning med historiskt material, träffreportage m.m. som ges ut en till två gånger per år.

Varje år ordnas olika träffar inom klubben, t.ex. "Smålandsrundan" vår stora träff, och andra mindre träffar som t.ex. träff i samband med Oxelö marknad i Oxelösund, träff i Göteborg, träff i Malmö samt årsmöten.
Dessutom börjar klubben bli aktiv i andra sammanhang som Classic Car Show i Norrvikens trädgårdar (Båstad), Veterama, Sport Car Meeting på Kinnekulle och aktiviteter på tävlingsbanor runt om i Sverige.
Klubbens internationella kontakter byggs upp via deltagande i träffar och arrangemang i Frankrike, Tyskland, Holland samt i de nordiska länderna. Vi knyter även kontakt med lokala Renaulthandlare i Frankrike och Tyskland för att utveckla vårt reservdelssökande. Goda förbindelser med Renault i Frankrike och dess representant i Norden arbetas också upp.

1987 startade klubben sin reservdelsverksamhet "Club 15/17 PDR". Genom denna kan klubben mer aktivt och strukturerat söka upp köpa sådana detaljer som är intressanta för klubbens medlemmar, och försälja dessa till lägsta pris till just medlemmar.

Medlemsantalet var lite över 100 medlemmar de första åren och efter en värvningskampanj genomförd 1988 nådde klubben sin toppnotering med ca 150 medlemmar.
I dag, 1996, har vi sjunkit tillbaka till ca 100 medlemmar/medlemsfamiljer, vilket verkar vara en naturlig nivå för denna klubb med tanke på antalet kvarvarande exemplar av R15 och R17 i Norden

Klubben firade 5-årsjubileum 1990 genom att ordna en gemensam resa till Frankrike. På väg ner deltog vi i den tyska systerklubbens pampiga årsträff. Väl i Frankrike tillbringades flera dagar tillsammans med Renault och till tillverkaren knutna veteranbilsklubbar. En mycket fin upplevelse.
Denna typ av Renault kontakt har fortsatt och hösten 1995 inbjöds klubben att deltaga i arrangemanget kring introduktionen av nya Mégane, tillsammans med många sport och veteranbilsklubbar från Frankrike. Vi erhöll mycket uppmärksamhet

Innehållet i klubbens ledning har förändrats något genom åren och nya krafter tar vid då de tillfälligt trötta behöver ladda batterierna. Intresset kvarstår dock för att se till att underlätta för ägare av Renault R17 och R15 att kunna ha sina bilar i drift och för att utveckla kontakt och gemenskap i klubben.

Klubben är sedan flera år med i huvudorganisationen MHRF (Motor Historiska Riks Förbundet). Genom denna vi tillsammans med andra klubbar odla våra intressen.
Dessutom ger medlemskapet i MHRF bl.a. möjlighet för de klubbmedlemmar som har välvårdade vagnar att försäkra dessa förmånligt, förutsatt att de inte används som bruksbilar.
Renault R15 / R17 klassas av MHRF sedan 1986 som samlarbil.

/Mats Carlshagen, sekr 1996-04-12

Joakim Persson (webmaster@renault15-17.net)