Om klubben

Klubben idag
Artiklar
Träffkalender
Bilder
I Garaget
Anslagstavla
Länkar
Boutique
Reservdelar
Coupébladet
Intresserad av att bli medlem? Klicka här!
Adress:
Club Renault 15/17 Suède
c/o Peter Gersbo
Pålstorpsvägen 22
253 73 HELSINGBORG
Medlemsavgift:
200 SEK +25 SEK i inträdesavgift för medlemmar bosatta i Sverige.
25 EURO i inträdesavgift för medlemmar bosatta utanför Sverige
Postgiro:
492 76 19 - 9
Antal bilar i klubben:
82 st. varav
3 st. R15 TL
30 st. R15 TS
18 st. R17 TL
23 st. R17 TS
6 st. R17 Gordini
2 st. Fuego
 
Styrelsen:
Ordförande:
  Jan Karlsson
Lundgatan 150
566 33 HABO
Tel.: 036-467 47 (hem)
Tel.: 070-757 40 17 (mob)
E-post: president@renault15-17.net
Sekreterare:
Peter Gersbo
Pålstorpsvägen 22
253 73 HELSINGBORG
Tel.: 042-13 71 97 (hem)
Tel.: 073-336 77 14
E-post: secretary@renault15-17.net
Kassör:
Christer Persson
Ängsvägen 14
281 46  TORMESTORP
Tel.: 0451-189 19 (hem)
Tel.: 073-509 6378 (mob)
E-post: treasurer@renault15-17.net
Ledamöter:
Jörgen Lundin
Norrahammarsväg 17
553 39 JÖNKÖPING
Tel.: 036-16 30 64 (hem)
E-post: ledamot1@renault15-17.net
Joakim Persson
Godsägaregatan 15
260 34 MÖRARP
Tel.: 042-715 70 (hem)
Tel.: 070-368 35 06
E-post: ledamot2@renault15-17.net
Vakant

E-post: ledamot3@renault15-17.net
Andra uppdrag:
Reservdelar:

Vakant
Kontakta vår sekreterare eller för nyproducerade delar;
Jan Karlsson

 

E-post: reservdelar@renault15-17.net
Medlemsmatrikel:
Christer Person
E-post: matrikel@renault15-17.net
Redaktion Coupéjournalen:
  Jörgen Lundin
Norrahammarsväg 17
553 39 JÖNKÖPING
Tel.: 036-16 30 64 (hem)
E-post: ledamot1@renault15-17.net
Jan Karlsson
Lundgatan 150
566 33 HABO
Tel.: 036-467 47 (hem)
Tel.: 070-757 40 17 (mob)
E-post: editorial@renault15-17.net
Kontaktman MHRF:
Jan Karlsson
Lundgatan 150
566 33 HABO
Tel: 036-467 47 (hem)
Tel: 070-757 40 17 (mob)
E-post: ledamot2@renault15-17.net

Joakim Persson (webmaster@renault15-17.net)